NABÍZÍME

Expertní řešení
inovací ve firmách

Vizí Centra AVPI je vytvářet spojení mezi akademickou sférou a průmyslovými podniky. Základním středobodem naší činnosti jsou průmyslové podniky a jejich reálné, praktické potřeby produktových a procesních průmyslových inovací. Primárně působíme v oblasti strojírenství. Vzhledem k charakteru naší činnosti a projektovému řešení firemních potřeb, umíme řešit i problematiku jiných oborů.

Centrum aplikovaného výzkumu pro průmyslové inovace

Spojujeme privátní a akademickou sféru. Jsme konsorcium výzkumně-vývojových pracovníků, konstruktérů, technologů, pracovníků průmyslových společností a vědeckovýzkumných institucí.

image

ŘEŠÍME PROBLÉMY VÝROBNÍCH FIREM

Cílem Centra AVPI je zjednodušení komunikace mezi průmyslovými partnery a vědecko-výzkumnými organizacemi. Zajišťujeme expertní řešení problémů průmyslových firem na základě odborných rozborů, analýz a zkušeností. Jsme schopni řešit technická a technologická řešení, překračující odborné nebo kapacitní možnosti interních specialistů. To vše mimo administrativně složité prostředí akademického sektoru.

Na základě definovaných požadavků z průmyslového prostředí, na jejichž formulaci se aktivně podílíme, sestavujeme flexibilní, projektově orientované odborné kapacity. Tyto mohou být, podle rozsahu zadání, tvořeny jednotlivci nebo vhodně sestaveným týmem v potřebných (mezi)oborových specializacích.

Výzkumným organizacím a jejím pracovníkům umožňujeme účast na smluvním výzkumu a zapojení do komplexních dotovaných projektů v oblasti průmyslových inovací podniků.

Pomáháme s naplněním cílů výzkumných a vývojových center financovaných z neveřejných zdrojů.

KONTAKTUJTE NÁS

NAŠE SLUŽBY

Analýza materiálů, kontrola jakosti materiálů

Chemické složení a analýza kovových i nekovových materiálů, struktura materiálů a výrobků, mechanické vlastnosti polotovarů a výrobků, koroze a korozní odolnost, testování životnosti, pevnosti, porovnání materiálů.

Řešení technických a technologických problémů

Analýza příčin poškození součástí a výrobků, opatření pro eliminaci výrobních problémů, návrh opatření pro omezení vzniku poruch a havárií, ověření deklarované jakosti materiálů. Optimalizace technologie.

Smluvní průmyslový výzkum a experimentální vývoj

Výzkum a vývoj pro průmysl na základě zadání. Vývoj nových výrobků na bázi materiálových a konstrukčních změn, vývoj nových technologických postupů. Nabízíme také reverzní inženýrství a podporu aplikační sféry.

Nezávislý a kolaborativní výzkum a vývoj

Výzkum a vývoj pro průmysl na naše vlastní náklady a riziko. Vzniká tak ojedinělé know-how, které dále poskytujeme firemní sféře. V rámci kolaborativního výzkumu a vývoje ke spolupráci a sdílení rizika zveme i podniky.

Transfer technologií a transfer znalostí

Zprostředkování technického know-how pro firemní sféru, na základě nejnovějších vědecko-výzkumných poznatků. Uplatnění výsledků vědecko-výzkumných pracovišť v praxi. Realizace odborných školení.

Dotační financování výzkumu a vývoje

Návrh a příprava projektů pro získání dotací na vývoj nových výrobků a technologických postupů. Dotací lze podpořit také nákup strojů na výrobu inovovaných výrobků, případně vybudování vývojového pracoviště.

REALIZOVANÉ PROJEKTY

Kontakt

Centrum aplikovaného výzkumu pro průmyslové inovace, spol. s r.o.

Adresa: Štefánikova 167, Zlín
Tel: 577 210 729
E-mail: AVPI@CentrumAVPI.cz

Jednatel společnosti: ing. Jiří Kučera
Telefon: 603 511 687
E-mail: kucera@CentrumAVPI.cz

IČ: 066 19 070
DIČ: CZ06619070.

Společnost je zapsaná v OR vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 103230

Centrum aplikovaného výzkumu pro průmyslové inovace, spol. s r.o. je založeno jako organizace pro výzkum a šíření znalostí. Jeho hlavním posláním je provádět základní výzkum, průmyslový výzkum a experimentální vývoj a veřejně šířit výsledky těchto činností formou výuky, publikací a transferu znalostí.

ZOBRAZIT MAPU