Analýza materiálů

image
image
image

Analýza materiálů

Chemické složení kovových i nekovových materiálů

Objemová analýza chemického složení, prvková analýza, mikroanalýza částic, analýza korozních zplodin, fázová analýza materiálů, kontrola chemického složení materiálu polotovaru i výrobku, porovnání dodavatelů polotovarů a výrobků z hlediska kvality materiálu a jeho chemického složení apod..

Struktura materiálů a výrobků

Analýza struktury materiálů, posouzení stavu materiálu, čistota materiálu, stav tepelného zpracování, povrchové úpravy – posouzení a kontrola složení, tlouštěk vrstev a povlaků, mikrotvrdost, oduhličení, difuzní procesy, integrita povrchu apod.

Koroze a korozní odolnost

Korozní zkoušky základních materiálů, výrobků a povrchových úprav, analýza příčin koroze, analýza korozních zplodin, hodnocení korozní odolnosti materiálů a výrobků, analýza protikorozní schopnosti apod.

PŘÍKLADY ŘEŠENÝCH PROJEKTŮ