Dotace na výzkum a vývoj

image

Dotace na výzkum a vývoj

Podílíme se na zpracování žádostí o dotace na aktivity spojené s průmyslovými inovacemi .

Zajišťujeme převzetí role nositele projektu například v rámci dotace – kontrola rozpočtu a výsledků subdodávek z akademické sféry, optimalizace dodavatele výzkumně-vývojových služeb, příprava výzkumně-vývojových zpráv, administrace, apod.

Dotačně je možné podpořit:

  • Financování vývoje nových výrobků a technologií (až na 4 roky, lze financovat mzdy, materiál, služby, odpisy, výše dotace cca 40-50%)
  • Financování řešení menších technických problémů, vývojových prací, zkoušek, měření… (až na 1 rok, nákup služeb, výše dotace 75%, max. 300 tis.Kč)
  • Dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a příprava jeho komercializace, testování a demonstrační aktivity, verifikace výkonnosti a další činnosti směřující k nasazení nového produktu/procesu/služby na trh (lze financovat mzdy, materiál, služby, odpisy, výše dotace cca 60-70%)
  • Projekty mezinárodní spolupráce týkající se výzkumu, vývoje, inovací
  • Nákup strojů, částečné pořízení stavby nebo nákup přístrojů pojených s využitím inovací