Smluvní průmyslový výzkum a experimentální vývoj

image
image
image

Smluvní průmyslový výzkum a experimentální vývoj

Cílem je zlepšit ekonomiku, uspořit náklady a počet pracovníků v důsledku úspěšných průmyslových inovací. Odborníci v každé firmě trpí profesní slepotou. Věci je možné dělat i jinak než se tradičně dělají. Naše expertní týmy z prostředí vědy a výzkumu ve spolupráci s firemními odborníky mají podstatně větší potenciál při řešení technických problémů.

Expertní spolupráce na vývoji nových výrobků (produktová inovace na bázi materiálových a konstrukčních změn, vývoj prototypů).

Nové nebo vylepšené konstrukce.

Expertní spolupráce na vývoji nových technologických postupů (procesní inovace).

Specifické požadavky firemních zákazníků.

PŘÍKLADY ŘEŠENÝCH PROJEKTŮ