Kontrola jakosti

image
image
image
image
image

Kontrola jakosti

Mechanické vlastnosti polotovarů a výrobků – mechanické zkoušky kovových a nekovových polotovarů a výrobků, testování životnosti, únosnosti, posouzení pevnostních vlastností, apod.

PŘÍKLADY ŘEŠENÝCH PROJEKTŮ