Transfer znalostí a technologií

image

Transfer znalostí a technologií

Transfer technologií

Zdrojem pro transfer technologií pro firemní sféru jsou vlastní vědecko-výzkumné poznatky v rámci nezávislého a kolaborativního výzkumu a poznatky získané na základě spolupráce s centry pro transfer technologií jiných výzkumně-vývojových pracovišť.

Aktivně vyhledáváme vhodné know-how a výsledky výzkumu a vývoje ve výzkumném portfoliu vědecko-výzkumných pracovišť a provádíme jeho implementaci.

Transfer znalostí

Transfer znalostí probíhá formou školení a konzultací, dle individuálních potřeb podniků. Nosným tématem jsou pro nás – řízení kvality výrobního procesu, bezpečnost ve smyslu předcházení rizikovým stavům poruch a vad ve výrobním procesu a procesní plánování ovlivňující kvalitu výroby.

QMS [ČSN ISO 9001/2016] – Management kvality.

 • APQP – Advanced Product Quality Planning – pokročilé plánování kvality nového (inovovaného) produktu.
 • FMEA – analýza možnosti vzniku vad, jejich příčin a následků.
 • IATF 16949:2016 – systém managementu kvality v automobilovém průmyslu.
 • ISO 9001 – rodina norem kvality + změny 9001/2016 oproti předchozí verzi.

Bezpečnost

 • HAZOP – Hazard and Operability Study – analýza ohrožení a provozuschopnosti, metoda identifikace rizik.
 • ETA – Event tree analysis) – analýza stromu událostí, analýza rizikových procesů.
 • FTA – (Fault Tree Analysis) – Analýza stromu poruchových stavů – vyhodnocení pravděpodobností selhání spolehlivosti složitých systémů.

Procesní plánování

 • MSA – metoda plánování v automobilového průmyslu pro zajištění správné variability procesů.
 • POKA-YOKE – metoda plánování a zlepšování procesů, řešení chyb lidského kapitálu.
 • QFD (Quality function deployment) – plánování kvality výroby ve vztahu k požadavkům zákazníka (především v automobilovém průmyslu).
 • SIX SIGMA – filozofie řízení, metoda průběžného zlepšování organizace pomocí analýz a nastavené standardizací (DMAIC model).