Nezávislý a kolaborativní výzkum a vývoj

image

Nezávislý a kolaborativní výzkum a vývoj

Nezávislý a kolaborativní výzkum se od smluvního výzkumu na zakázku nebo výzkumné služby odlišuje zejména tím, že zapojené subjekty (výzkumná organizace nebo partnerství výzkumná organizace a podnik) se podílí na formulaci výzkumného záměru a nesou rizika za dosažení výsledků, včetně financování. Není vyloučeno, aby jeden z partnerů hradil náklady projektu v plné výši.

Pokud výzkum probíhá ve spolupráci, výsledky projektu nemající za následek vznik práv duševního vlastnictví lze volně šířit. Případná vzniklá práva k duševnímu vlastnictví jsou rozdělena úměrně příspěvku partnerům, případně postoupena některému z partnerů za úměrnou náhradu odpovídající tržní ceně za postoupení.