Řešení technických a technologických výrobních problémů

image
image
image
image
image
image

Řešení technických a technologických výrobních problémů

Cílem je v krátkém čase odstranit problémy výroby a minimalizovat odstávky. Využití expertů na danou problematiku a využití poznatků vědy a výzkumu je efektivnější než metoda pokus-omyl.

Analýza příčin porušení součástí a výrobků, zabránění dalších havárií, návrh opatření pro omezení vzniku poruch, ověření deklarované jakosti materiálu a součástí, apod.

Problémy technologie výroby, optimalizace technologických podmínek výroby, optimalizace nástrojů, technické problémy spojené s novými nebo specifickými požadavky zákazníků, optimalizace při zavádění nových strojů, technologií a výrobků.

PŘÍKLADY ŘEŠENÝCH PROJEKTŮ