Příklady řešených projektů

Řešení technických a technologických výrobních problémů

image

Praskání sloupků při výrobě obytných kontejnerů

Při výrobě sloupků obytných kontejnerů docházelo ve výrobním závodě k praskání plechů. Praskliny se objevovaly v místě ohybu plechů ihned po ohybu nebo po manipulaci s konstrukcí. Výrobní podnik musel zastavit výrobu kontejnerů a nebyl schopen plnit závazky odběratelům. Analýzou chemického složení, mechanických vlastností a čistoty materiálu, byla potvrzena dodávka nekvalitního materiálu s atesty od jiného výrobce. Na základě výzkumných zpráv byla rozhodčím soudem výrobnímu podniku přiznána finanční náhrada a zajištěna dodávka nového kvalitního materiálu.

KONTAKTUJTE NÁS

Havárie výplachového čerpadla v těžební společnosti ropy a zemního plynu

V těžební společnosti každou směnu probíhá kontrola utažení pevnostních šroubů pomocí momentového klíče. Přes tato opatření došlo k prasknutí šroubů na přírubě čerpadla. Odstávka čerpací stanice znamenala výrazné ztráty těžební společnosti. Likvidace havárie dosáhla cca 1 mil. Kč. Na základě rozborů byly zjištěny příčiny lomu šroubů a bylo navrženo opatření pro zamezení dalších havárií. Dále byla provedena specifikace požadavků na nové pevnostní šrouby, kontrola a ověření nového dodavatele součástí.

KONTAKTUJTE NÁS

Praskání odlitků koster elektromotorů

Při lisování vinutí do koster elektromotorů z hliníkové slitiny docházelo k praskání odlitků. V případě prasknutí kostry elektromotoru ve vysokozdvižných vozících je při provozu vyřazen i brzdový systém, což by mělo katastrofický důsledek. V rámci řešení technických a technologických analýz byla analyzována příčina lomů, provedeny kontroly jakosti materiálu odlitku, mechanické zkoušky, analýza slévárenských vad. Bylo zavedeno navržené opatření k eliminaci slévárenských vad a dosažení optimálních strukturně-mechanických charakteristik. Součástí výzkumné činnosti bylo následně i ověření kvality odlitků od nových dodavatelů z Číny, Německa, Rakouska, Itálie a ČR s posouzením nejvhodnějšího výrobce odlitků.

KONTAKTUJTE NÁS

Tepelné zpracování materiálů pro výrobu utahovacího nářadí

V rámci zvýšené poptávky ručních utahovacích nástrojů výrobní společnost zvýšila kapacitu vsázky pro tepelné zpracování, což se projevilo různou tvrdostí a houževnatostí jednotlivých nástrojů. Návrhem a konstrukcí přípravků a součástí bylo dosaženo zlepšení technologie výroby a optimalizace nového postupu tepelného zpracování. Nástroje s optimální strukturou a mechanickými vlastnostmi se vyznačují vyšší odolností proti opotřebení.

KONTAKTUJTE NÁS

Zajištění těsnosti vysokotlakého čerpadla

Výrobní a montážní technologie ventilového čepu - zajištění těsnosti vysokotlakého čerpadla je realizováno plastickou deformací povrchu ventilového čepu. Požadovaná deformace ventilového šroubu je ovlivněna mechanickými vlastnostmi šroubu, konstrukcí, technologií procesu a parametry při montáži. Cílem spolupráce s výrobním podnikem bylo zajištění těsnosti vysokotlakého čerpadla dosažením optimálních vlastností pomocí chemicko-tepelného zpracování a montážních procesů.

KONTAKTUJTE NÁS