Příklady řešených projektů

Analýza materiálů

image

Porovnání dodavatelů polotovarů a výrobků z hlediska kvality materiálu

Úkol byl řešen provedením rozboru chemického složení kovových a nekovových materiálů. Na základě objemové analýza chemického složení, prvkové analýzy, mikroanalýzy částic, analýzy korozních zplodin a fázové analýzy materiálů byla provedena kontrola chemického složení porovnávaných materiálů polotovaru i výrobku. Zákazník optimalizoval vstupy do výroby jak z hlediska kvality tak z hlediska ceny.

KONTAKTUJTE NÁS

Koroze a korozní odolnost součástí

Korozní zkoušky základních materiálů výrobku a povrchových úprav, analýza příčin koroze, analýza korozních zplodin, hodnocení korozní odolnosti materiálů a výrobků, analýza protikorozní schopnosti. Výsledkem je optimalizace konstrukce výrobku.

KONTAKTUJTE NÁS

Analýza struktury materiálů, posouzení stavu materiálu

Analýza struktury materiálů, posouzení stavu materiálu, čistota materiálu, stav tepelného zpracování, povrchové úpravy - posouzení a kontrola složení, tlouštěk vrstev a povlaků, mikrotvrdost, oduhličení, difuzní procesy, integrita povrchu. Výsledkem je optimalizace použitých materiálů, včetně jeho tepelného a chemického zpracování.

KONTAKTUJTE NÁS