Příklady řešených projektů

Kontrola jakosti

image

Kontrola jakosti prasklých, mosazných vodovodních součástí

Mosazné součásti vodovodních systémů - kontrola jakosti prasklých mosazných vodovodních součástí pro Státní zkušební ústav a Krajské hygienické stanice. Součásti původem z Číny obsahovaly nadměrné obsahy škodlivých prvků ohrožující zdraví. Na základě analýz a technických zpráv byly výrobky zakázány pro další distribuci do systémů pro pitnou vodu.

KONTAKTUJTE NÁS

Kontrola jakosti ozubeného kola převodovky

Zákazník požadoval analýzu ozubeného kola převodovky - k degradaci a opotřebení hřídele s nalisovaným ozubeným kolem došlo již při nájezdu 5 tisíc km. Kontrolou jakosti byla analyzována příčina opotřebení - použití nekvalitního materiálu pro výrobu ozubeného kola a aplikace nevhodného procesu chemicko-tepelného zpracování.

KONTAKTUJTE NÁS

Havárie eskalátoru v Indii

Provoz eskalátorů a travelátorů se řídí technickými požadavky na strojní zařízení. Bezpečnost těchto zařízení je na prvním místě a je nutné vždy analyzovat veškerá bezpečností rizika a vyhodnotit návrh a výrobu jednotlivých součástí. Havárie součástí tohoto eskalátoru byla způsobena lomem čepů v důsledku nevhodného procesu cementace součástí. Na základě analýz bylo následně navrženo opatření z hlediska změny procesu povrchové úpravy.

KONTAKTUJTE NÁS

Reklamace kroužků z vysocelegované oceli

Po odlití kroužků z vysocelegované oceli byly zákazníkem výrobky reklamovány kvůli nekvalitnímu povrchu. Analýzou slévárenských vad byla zjištěna příčina vzniku a navržena opatření pro odstranění příčin vad změnou konstrukce vtokové soustavy a technologie odlévání.

KONTAKTUJTE NÁS

Víčko požární spojky – poškození při tlaku

Víčko požární spojky - kontrola jakosti odlitku ze slitiny hliníku byla požadována v důsledku poškození při tlaku 1,9 MPa. Na základě analýz bylo zjištěno, že odlitek byl vyroben z jiné slitiny, než bylo předepsáno a současně vykazoval přítomnost slévárenských vad.